Deák Téri Evangélikus Gimnázium

Négy- és nyolcosztályos gimnázium Budapest szívében
hatter

Koczor Tamás

Beosztás:kt
iskolalelkész, hitoktató

Végzettség:
Evangélikus lelkészi oklevél

Jelen tanévben tanított tantárgyai, osztályai

Iskolánk dolgozója:
2008 óta

Felsőfokú végzettségét szerezte:
Evangélikus Teológiai Akadémia

Korábbi munkahelye(i):
Magyarországi Evangélikus Egyház Dabas-Gyóni Egyházközség (lelkész)
Dél-Pest Megyei Egyházmegye – esperes
Ferencvárosi Egyházközség – gyülekezeti lelkész

Középiskolai érettségi:
Vörömarty Mihály Gimnázium – Budapest

Publikációk, előadások:
Társszerzőként:
Kezed rajtunk, Mérlegen a lelkész c. gyülekezetpedagógiai füzetek
Tükörkép, Keresztmetszet c. igehirdetési gyűjtemények
Fényforrás, Lélegzetvétel c. könyvek
Növekedés – 2007-2008. évi országos gyülekezeti munkaprogram LK- 2007.
A teremtés ünnepe – teológiai tanulmányok, liturgiák, alkotások könyve – LK -2008
Tanuló közösségben / A konfirmációi oktatás kézikönyve ( Luther Kiadó 2008)
Harangbongás – protestáns tollforgatók antológiája PRÚSZ 2008
Cikkek a Lelkipásztorban, Evangélikus Életben, Hét Hárs c. folyóiratban, más folyóiratokban, énekek az Új Ének c. összeállításban