Deák Téri Evangélikus Gimnázium

Négy- és nyolcosztályos gimnázium Budapest szívében
hatter

A gimnáziumba való átvétel rendje

A gimnáziumi tanulmányi évek során lehetőség van az iskolába való átvételre. Az átvételt a szülő kérheti írásban. A kérésben közölni kell a gyermek személyi adatait, a szülő elérhetőségét, meg kell jelölni az iskolaváltoztatási szándék indokait, mellékelni kell a gyermek előző két tanév végi, (az aktuális tanév második félévében ezenkívül az utolsó félévi) bizonyítvány másolatát, keresztlevelének másolatát és lelkészi vagy hitoktatói ajánlást. Amennyiben a tanuló évfolyamán van üres hely valamelyik osztályban, az igazgató személyes beszélgetésre hívja a szülőt és a gyermeket. Az alsó négy évfolyam valamelyikére jelentkező felvételizőnek matematika és magyar nyelvi és irodalmi feladatlapot kell kitöltenie, hogy megállapíthassuk, be tud-e kapcsolódni az osztály munkájába. Szóban matematikából és magyarból kell felelnie, valamint idegen nyelvből is felmérjük a szintjét. Az emelt szintű oktatást biztosító osztályainkba felvételizőknek a matematika, magyar nyelvi és irodalmi feladatlapon kívül, a tagozattól függően, fizika vagy biológia és kémia, vagy angol és német nyelv tantárgyakból is felmérjük tudását. Ezek alapján dönt az igazgató az átvételről. Ha valamelyik tárgyból az iskolák eltérő tantervei miatt a jelentkezőnek jelentős lemaradása van, akkor az igazgató osztályozóvizsgára kötelezheti, amelynek határidejében közösen állapodnak meg, de ez nem lehet később, mint az adott tanév vége.