Deák Téri Evangélikus Gimnázium

Négy- és nyolcosztályos gimnázium Budapest szívében
hatter

Iskolánk híres diákjai

Iskolánk bejáratánál található a híres diákjaink emléktáblája. Az alábbi linkeken megtalálhatók a táblán szereplő személyek rövid életrajzai.

tabla

Az emléktáblán szereplő nevek:

Ábel Jenő klasszika-filológus
Ágai Adolf újságíró, szerkesztő
Bánáti Éva világbajnok tornász
Bede Anna költő
Bókay Árpád orvos
Bókay János orvos
Bozsi Mihály olimpiai bajnok vízilabdázó
Boytha György jogász
Brocskó Lajos Protestáns Árvaház ig.
Capa, Robert fényképész, haditudósító
Császár Elemér irodalomtörténész
Fabiny Teofil miniszter, ev. ker. felügyelő
Falk Miksa újságíró, politikus
Faludy György költő
Fényes Adolf festőművész
Fenyő Miksa a Nyugat szerkesztője
Frenkl Róbert orvos, ev. orsz. felügyelő
Fröhlich Pál fizikus
Glatz Oszkár festőművész
Goldberger Leó textilgyáros
Gundel Károly vendéglős
Gyapay Gábor történész, tanár
Győry Vilmos ev. lelkész, műfordító
Haar Alfréd matematikus
Harsányi János Nobel-díjas közgazdász
Heinrich Gusztáv irodalomtörténész
Herzl Tivadar író, politikus
Ignotus a Nyugat szerkesztője
Kandó Kálmán mérnök
Kálmán Imre zeneszerző
Kozma Andor költő
Krassó György politikus
Krepuska Géza orvos
Kresz Géza orvos
gr. Lónyay Elemér diplomata
Lukács György filozófus
Örkény István író
Pecz Samu építész
Petőfi Sándor költő
br. Podmaniczky Frigyes városépítő, politikus
br. Prónay Dezső politikus, ev. egy. felügyelő
Pulszky Károly művészettörténész
Rakovszky Iván jogász, miniszter
Riedl Frigyes irodalomtörténész
Róheim Géza etnográfus
Sándor Judit operaénekes
Schulek Frigyes építész
Schulek Vilmos szemész
Stein Aurél orientalista
Szépfalusi István ev. lelkész
Sztehlo Gábor ev. lelkész
Tiszay Magda operaénekes
Telegdi-Róth Károly geológus
gr. Teleki Pál miniszterelnök
Verzár Frigyes orvos
Vidor Emil építész
Vladár Gábor miniszter, ev. ker. felügyelő
Walko Lajos közgazdász, miniszter
Zimmermann Ágoston állatorvos
id. Zsigmondy Jenő jogász, ev. ker. felügyelő