Deák Téri Evangélikus Gimnázium

Négy- és nyolcosztályos gimnázium Budapest szívében
hatter


Szegedi Tudós Akadémia = Nemzeti Tudós Akadémia

Gimnáziumunk a Nemzeti Tudós Akadémia (korábban Szegedi Tudós Akadémia)   középiskolás képzési programjának Komárom-Esztergom és Pest Megyei Területi Központja.

Ennek a tehetséggondozó programnak a célja azon  diákok támogatása, akik már középiskolai éveik alatt érdeklődnek a biológia,  az orvosbiológiai  kutatások iránt. A program 10. osztályban indul, és 3 lépcsős, az iskolarendszereken átívelő egyedülálló képzési modell.

 • 1. lépcső – Szent-Györgyi Diák: az orvosbiológiai kutatások iránt érdeklődő középiskolás diákoknak szól, akik 10. osztálytól regisztrálhatnak a programba a területi bázisiskola vezető tanáránál.

 

 • 2. lépcső – Szent-Györgyi Hallgató:  Kezdetben csak a  Szegedi Tudományegyetemen létezett ez a lehetőség, de 2022-től kibővült a  Pécsi, Debreceni Tudományegyetemre, és a Semmelweis Egyetemre felvételt nyert biológus vagy orvostanhallgatók  számára is. Ezért hívják most már NEMZETI TUDÓS AKADÉMIÁNAK (NTA). Az ezekre az egyetemekre bejutott hallgatók pályázhatnak a. Szent-Györgyi Hallgatói ösztöndíjra. Ha erre  felvételt nyernek, akkor  ösztöndíjban részesülnek, és választhatnak kutatóhelyet, ahol hazai és nemzetközi mentorok segítik munkájukat. A mentorok neves hazai és külföldi tudósok. A Nemzeti Tudós Akadémia szakmai vezetője Bert Sakmann Nobel-díjas tudós

 

 • 3. lépcső – Szent-Györgyi Kutató: azok az ifjú tudósok, pályázhatnak erre a címre akik bekapcsolódnak az egyetemi doktorandusz képzésben. Eközben is anyagi támogatást kapnak az államtól, és szellemi támogatást a mentoroktól.

A középiskolai képzési programba csatlakozó diákok  átlagosan havonta egy-egy programon tudnak részt venni,

aborgyakorlatot végezhetnek, és/ vagy elméleti előadást hallgathatnak meg a biológiai kutatások újabb eredményeiről, illetve emellett online tananyagokat sajátíthatnak  el.

Ehhez a területi bázisiskolákban a Nemzeti Tudós Akadémia a  középiskolai gyakorlatban eddig nem használt korszerű molekuláris biológiai eszközöket tett elérhetővé a diákok számára: (gélelektroforézis rendszer, automata pipetták, mikrocentrifuga, PCR, BioRAD KITek, (baktérium transzformációs készlet, DNS nyomozás – kriminalisztikai DNS készlet, fág hasítási készlet…)

Emellett évente kétszer ősszel és tavasszal a programba csatlakozó diákok részt vehetnek Szegeden a Nobel Díjasok és Tehetséges Diákok Konferenciáján. Itt azon kívül, hogy egy élettudományi Nobel díjas előadót hallgathatnak meg, a mentorok laboratóriumait is megnézhetik, illetve laborgyakorlatokon vehetnek részt.

A program ingyenes, a pénzügyi fedezetet a magyar állam biztosítja. Szeretettel várjuk az érdeklődő diákok, kollégák jelentkezését térségünkből!

További részletek:  Az SZTA honlapján: http://www.nobel-szeged.hu/

A középiskolai képzési programról: http://www.nobel-szeged.hu/index.php/szegedi-tudos-akademia/kozepiskolai-program

Meg lehet  tekinteni az eddigi rendezvények összefoglalóit is: http://www.nobel-szeged.hu/index.php/rendezvenyek

A Szegedi Tudós Akadémia középiskolai programjának további területi központjai:

 1. NYME Bolyai János Gyakorlógimnázium, Szombathely
 2. Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium, Szeged
 3. SZTE Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium, Szeged
 4. Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Bp.
 5. ELTE Trefort Ágoston Gimnázium Bp.
 6. Tóth Árpád Gimnázium, Debrecen
 7. Gödöllői Református Líceum Gimnáziuma
 8. Gödöllői Premontrei Szent Norbert Gimnázium
 9. Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium
 10. Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma, Pécs
 11. Lovassy László Gimnázium, Veszprém
 12. Földes Ferenc Gimnázium, Miskolc
 13. Református Kollégium Gimnáziuma, Kecskemét
 14. Németh László Gimnázium, Általános Iskola Hódmezővásárhely