Deák Téri Evangélikus Gimnázium

Négy- és nyolcosztályos gimnázium Budapest szívében
hatter

Iskolánk bemutatása

English version (Budai Csanád fordítása)
Deutsche Version

Kicsi, családias iskola vagyunk. 375 diákunk két tagozaton tanul: nyolcosztályos és négyosztályos rendszerben.

Céljaink:

 • Széles körű alapműveltség kialakítása
 • Felkészítés a továbbtanulásra
 • Egyéni érdeklődés és tehetség szerint
 • Felekezetükhöz kötődő keresztény fiatalok nevelése

Mindkét tagozaton heti két (az órarendbe épített) hittanóra van, igény szerint felekezeti bontásban. Minden hétfőn 7:30-tól diákok és tanárok hétkezdő áhítaton vesznek részt a Deák téri evangélikus templomban, lelki erősítéssel indulva a heti közös munkának. Gimnáziumunk lelkiségét iskolalelkészünk segítségével is alakítjuk, aki délutáni programokat is szervez az itt tanuló gyerekeknek (bibliaóra, filmklub, zenélés és zenehallgatás).
A nyelvi képzést segítik a külföldi cserekapcsolatok (Erfurt, Svédország).
Tanulóink kétharmad része az iskolában ebédel. A legkisebbek részére igyekszünk nyugodt körülményeket, elegendő időt biztosítani az étkezéshez: az 5. és 6. osztály órarendjében ún. “ebédóra” is szerepel. Ezeken az órákon az ebéd előtt vagy után még mozogni is van lehetőségük a gyerekeknek a tornateremben vagy a közeli parkban.
A négyosztályos tagozaton diákjaink fele vidéki, közülük sokan bejárók, néhányan pedig kollégisták a Rózsák terén levő evangélikus kollégiumban.

Eredményeink

Kimagasló érettségi, továbbtanulási, kompetencia-mérési és „hozzáadott értékbeli” eredményeink immár a főváros legjobb iskolái közé helyezték intézményünket.

Versenyeredmények:
Bár nem vagyunk „versenyistálló”, számos versenyre készítjük fel tanítványainkat. Eredményeink tárháza honlapunkon olvasható (www.deakteri.hu). Diákjaink földrajzból, biológiából, kémiából, német és angol nyelvből több alkalommal OKTV döntőbe jutottak.

Országos mérések:

Az elmúlt években iskolánk diákjai mind matematikából mind magyarból egyenletesen magas színvonalon, jelentősen az országos átlag felett teljesítettek. A budapesti átlagot is bőven, több mint 50 teljesítményponttal meghaladta a hozzánk járó gyerekek teljesítménye.

Értékeink és adottságaink

 • patinás környezetben családias légkör
 • nagy gyakorlattal és szaktudással rendelkező, gyermekközpontú tanáraink szakértelme
 • magas színvonalú idegen nyelv- és informatikaoktatás tudás szerinti csoportbontásban
 • a természettudományok magas szintű oktatása, versenyekre, vizsgákra készítés
 • emelt szintű érettségire való felkészítés magyar, történelem, matematika, fizika, informatika, biológia, kémia, földrajz, angol és német tantárgyakból
 • aktív zenei élet: énekkar külön “kicsiknek” és “nagyoknak”, zenekar
 • színjátszókör, bibliakör, svéd és finn nyelvórák, stb.
 • változatos osztályprogramok (színház- és mozilátogatás, tánctanfolyam, túrák, városlátogatások)
 • tanév eleji csendesnap keretében az osztályok természetközeli környezetben hangolódnak rá a tanévre
 • egy német és egy svéd gimnáziummal több éve tartó cserekapcsolat
 • végzős diákjaink egyhetes körutazást tesznek Erdélyben

Vélemények az iskoláról

A hozzánk járó gyerekek szüleinek véleménye szerint iskolánk legfőbb erősségei:

velemeny

A hozzánk járó gyerekek többek között ezért szeretik az iskolát:

diakvelem

 

Gadóné Kézdy Edit előadása

Az alábbi előadás 2017. szeptember 2-án az evangélikus iskolák tanévnyitó konferenciáján, Aszódon hangzott el.