Deák Téri Evangélikus Gimnázium

Négy- és nyolcosztályos gimnázium Budapest szívében
hatter

Guóth Emil

Beosztás:ge
tanár

Végzettség:
Általános és középiskolai történelem tanár, népművelő (ma művelődés szervező)

Jelen tanévben tanított tantárgyai, osztályai

Iskolánk dolgozója:
1998 óta

Felsőfokú végzettségét szerezte:
Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, történelem – népművelés szak 1984, ELTE, történelem szak 1990, dr.univ. ELTE 1996 és Dr.(PhD) ELTE 2008

Korábbi munkahelye(i):
Magyar Hajózási Szakközépiskola 1998-ig, 1998-tól Deák Téri Evangélikus Gimnázium, mellette párhuzamosan 1998-2002 ELTE Politológia Tanszék mb. előadó, 2002-től a Kodolányi János Főiskola Társadalomtudományi Tanszék docense

Középiskolai érettségi:
Széchenyi István Gimnázium, Sopron 1979

Szakmai tevékenység:
Kutatási eredmények: dr. Univ. 1996 ELTE, PhD dr. 2008 ELTE
Kutatási téma: A Horthy-korszak politikatörténete
A Gödi Kolping Híradó (Vallási-közéleti lap) szerkesztőbizottságának tagja, társszerkesztő

Publikációk, előadások:
Nyílt levél Beke Kata államtitkárhoz (A rendszerváltoztatás jogi lehetőségeiről az iskolákban). Köznevelés, 1991/2, A nemzetiségi kérdés és az evangélikus egyház Magyarországon a XIX. század utolsó harmadában. In: Pajkossy Gábor szerk.: Politika, politikai eszmék, művelődés a XIX. századi Magyarországon.Bp.,2000, Gömbös Gyula politikai pályaképe. (Gergely Jenő munkája nyomán) Credo (Evangélikus Műhely), 2002/1-2. Az evangélikus egyházkerületek 1894. évi területi átrendezése. Protestáns Szemle, 1999/1, Polgár és alattvaló (Keresztény értékrend és autonóm személyiség). Magyar Nemzet –Magazin, 2004. július 31. Októberi gyertyalángok és fagyos emlékezet. Magyar Nemzet, 2004. október 18. Szent István – a keresztény király. Gödi Kolping Híradó (Ökumenikus vallási- közéleti lap) 2005/3. Nem csupán uralkodói jelvény – a „ Szent Korona-tan” és történelmünk évszázadai. Evangélikus Élet, 2005. augusztus 21-28. Szinkron (Sólyom László két beszéde). Evangélikus Élet, 2005/36. Húsvéti visszapillantás (vers). Gödi Kolping Híradó, 2005/1. Múlt és jövő. Evangélikus Élet, 2006. augusztus 20-27. Jöjj, teremtő Szentlélek! Evangélikus Élet, 2006. június 4. Protestáns főhajtás Szűz Mária előtt. Gödi Kolping Híradó, 2006/4, Áldozat és áldás. Gödi Kolping Híradó, 2007/1.

Kedvenc szakterület:
A XIX. és a XX. századi magyar történelem, különösen az államjogot és a parlamentarizmus kialakulását érintő kérdések, ezen kívül az egyéni és közösségi identitás kérdései a múltban és a jelenben.

Kedvenc helye a világon:
Szülőfalum, Kemenesmagasi temploma, és a természet bárhol a világon