Deák Téri Evangélikus Gimnázium

Négy- és nyolcosztályos gimnázium Budapest szívében
hatter

Emelt nyelvi képzés a Deák Téri Evangélikus Gimnáziumban

Az emelt nyelvi osztályba felvett tanulók az angol és a német nyelvet tanulják kezdő-újrakezdő, illetve haladó szinten. A kezdő-újrakezdő nyelv kapja az emelt óraszámot, de az első két évben a haladó nyelvet is többlet óraszámban oktatjuk. A 9. és a 10. osztályban 4-4 óra van mindkét nyelvből mindkét szinten. A teljesen kezdő tanulóknak mindkét nyelvből a 9. évfolyamon heti plusz 1 felzárkóztató órát biztosítunk.

A nyelvi osztályba való felvétel nem jelent automatikus bejutást a haladó csoportba. Manapság szinte minden diák úgy érkezik a gimnáziumba, hogy már tanult valamennyi angolt, de őket nem tudjuk mind a haladó csoportba sorolni. Szeptemberben az első nyelvórán írt szintfelmérő után dönti el a nyelvi munkaközösség, hogy kik kezdhetik meg tanulmányaikat az adott nyelvből a haladó csoportban. A nyelvi csoport jogszabály által meghatározott legnagyobb létszámát, a 18 főt nem tudjuk meghaladni.

A kezdő és haladó csoportok között van átjárási lehetőség: ha hely ürül, át lehet jelentkezni a haladó csoportba, melynek feltétele egy újabb szintfelmérő sikeres teljesítése. A 10. osztály végén a haladó csoportok azon tanulói, akik már a C1-es szintet elérték, előrehozott érettségit tehetnek, a továbbiakban mentesülnek a nyelvórák látogatása alól, és az ő helyüket elfoglalhatják a kezdő-újrakezdő csoportok legmagasabb szinten álló tanulói.

A B2-es nyelvtudás elsajátítására mind a kezdő, mind a haladó nyelvből jó esélye van minden diáknak, aki teljesíti a helyi tantervben előírt követelményeket. A haladó nyelvből a diákok döntő többsége a C1-es nyelvvizsgát is megszerzi a tanulmányainak utolsó évében.

A nyelvi osztály haladó németesei számára lehetőséget biztosítunk arra, hogy 12. osztályban egy Németországban és Magyarországon egyaránt elfogadott, ún. DSD II. nyelvvizsgát tegyenek. Ezzel – teljesítménytől függően – közép- (B2) vagy felsőfokú (C1) nyelvvizsgához juthatnak. Mind az írásbeli mind a szóbeli vizsga az iskola falain belül zajlik, a szóbeli vizsgán a szaktanár és egy külsős vizsgabiztos kérdezi a diákokat. A felkészítés már a 9. osztálytól kezdve célirányosan zajlik, iskolánk csaknem minden némettanára legalább egy teljes felkészítési ciklust maga mögött tudhat már.