Deák Téri Evangélikus Gimnázium

Négy- és nyolcosztályos gimnázium Budapest szívében
hatter

Beiskolázási információk a 2023/2024-es tanévben induló képzésekre

A Deák Téri Evangélikus Gimnázium

OM azonosítója: 035321

Telephely kód: 001

Tagozatkód

Tagozat megnevezése

Induló osztályok tervezett létszáma

0001

8 osztályos gimnáziumi képzés

30

0002

4 osztályos emelt nyelvi képzés angol vagy német felvételivel

18

0003

4 osztályos emelt szintű matematika képzés

6

0004

4 osztályos emelt szintű biológia képzés

6

Nyolcosztályos tagozat (0001): 5-8. osztályig általános kerettantervre épülő képzést nyújtunk, többlet matematika, idegen nyelvi és művészeti órákkal. Az első négy évben az osztály fele angol nyelvet, a másik fele német nyelvet tanul; 9. osztálytól pedig mindkét nyelvet. A 9. évfolyamtól a tanulók reál (matematika vagy biológia) és idegen nyelvi emelt szintű képzés közül választhatnak.

Négyosztályos tagozat – emelt szintű nyelvi képzés angol vagy felvételivel (0002): Ebben az osztályban az angol és a német nyelvet emelt óraszámban tanítjuk. A 18 férőhelyre azok jelentkezését várjuk, akik az általános iskolában az angol vagy a német nyelvet legalább 4 évig tanulták. 11. osztálytól fakultáción készítünk az emelt szintű, és a nem kötelező tantárgyakból a középszintű érettségi vizsgákra.

Négyosztályos tagozat – emelt szintű matematika képzés (0003): Emelt szinten oktatjuk a matematikát fakultatívan választható fizika irányultsággal. Idegen nyelvek: angol és német szintek szerint két csoportban. Az 6 férőhelyre reál érdeklődésű, jó matematika készséggel rendelkező tanulók jelentkezését várjuk. 11. osztálytól a matematika és a fizika kivételével fakultáción készítünk az emelt szintű, és a nem kötelező tantárgyakból a középszintű érettségi vizsgákra.

Négyosztályos tagozat – emelt szintű biológia képzés (0004): Emelt óraszámban tanítjuk a biológiát és 11-től választható jelleggel a kémiát is. Idegen nyelvek: angol és német szintek szerint két csoportban. A 6 meghirdetett helyre elsősorban a természettudományok iránt érdeklődő tanulók jelentkezését várjuk. 11. osztálytól lehetőség nyílik a biológia kivételével más tantárgyakból érettségi vizsgára felkészítő fakultációs órák felvételére.

Javasoljuk azoknak a négyosztályos tagozatra jelentkező diákoknak, akik mindenképpen szeretnének gimnáziumunkba felvételt nyerni, akár több képzési formára is adják be a jelentkezésüket.