Deák Téri Evangélikus Gimnázium

Négy- és nyolcosztályos gimnázium Budapest szívében
hatter


Beiskolázási információk a 2022/2023-as tanévben induló képzésekre

A Deák Téri Evangélikus Gimnázium

OM azonosítója: 035321

Telephely kód: 001

Tagozatkód

Tagozat megnevezése

Induló osztályok tervezett létszáma

0001

8 osztályos gimnáziumi képzés

30

0002

4 osztályos emelt nyelvi képzés angol felvételivel

7

0003

4 osztályos emelt nyelvi képzés német felvételivel

8

0004

4 osztályos emelt szintű matematika képzés

5

0005

4 osztályos emelt szintű biológia képzés

7

Nyolcosztályos tagozat (0001): 5-8. osztályig általános kerettantervre épülő képzést nyújtunk, többlet matematika, idegen nyelvi és művészeti órákkal. Az első négy évben az osztály fele angol nyelvet, a másik fele német nyelvet tanul; 9. osztálytól pedig mindkét nyelvet. A 9. évfolyamtól a tanulók reál (matematika vagy biológia) és idegen nyelvi emelt szintű képzés közül választhatnak.

Négyosztályos tagozat – emelt szintű nyelvi képzés angol felvételivel (0002): Ebben az osztályban az angol és a német nyelvet emelt óraszámban tanítjuk. A 7 férőhelyre azok jelentkezését várjuk, akik az általános iskolában az angol nyelvet legalább 4 évig tanulták. 11. osztálytól fakultáción készítünk az emelt szintű, és a nem kötelező tantárgyakból a középszintű érettségi vizsgákra.

Négyosztályos tagozat – emelt szint nyelvi képzés német felvételivel (0003): Ebben az osztályban a német és az angol nyelvet emelt óraszámban tanítjuk. A 8 férőhelyre azok jelentkezését várjuk, akik az általános iskolában a német nyelvet legalább 4 évig tanulták. 11. osztálytól fakultáción készítünk az emelt szintű, és a nem kötelező tantárgyakból a középszintű érettségi vizsgákra.

Négyosztályos tagozat – emelt szintű matematika képzés (0004): Emelt szinten oktatjuk a matematikát fakultatívan választható fizika irányultsággal. Idegen nyelvek: angol és német szintek szerint két csoportban. Az 5 férőhelyre reál érdeklődésű, jó matematika készséggel rendelkező tanulók jelentkezését várjuk. 11. osztálytól a matematika és a fizika kivételével fakultáción készítünk az emelt szintű, és a nem kötelező tantárgyakból a középszintű érettségi vizsgákra.

Négyosztályos tagozat – emelt szintű biológia képzés (0005): Emelt óraszámban tanítjuk a biológiát és 11-től választható jelleggel a kémiát is. Idegen nyelvek: angol és német szintek szerint két csoportban. A 7 meghirdetett helyre elsősorban a természettudományok iránt érdeklődő tanulók jelentkezését várjuk. 11. osztálytól lehetőség nyílik a biológia kivételével más tantárgyakból érettségi vizsgára felkészítő fakultációs órák felvételére.

Javasoljuk azoknak a négyosztályos tagozatra jelentkező diákoknak, akik mindenképpen szeretnének gimnáziumunkba felvételt nyerni, akár több képzési formára is adják be a jelentkezésüket.