Deák Téri Evangélikus Gimnázium

Négy- és nyolcosztályos gimnázium Budapest szívében
hatter

A felvételi vizsgákról

Gimnáziumunk felvételi eljárása két részből áll: írásbeli és szóbeli vizsgákból.

A nyolcosztályos képzésre jelentkezőknek

2018. január 20. 10:00 – központi írásbeli felvételi vizsga (magyar nyelv és irodalom, valamint matematika tantárgyakból).

2018. február 26-28-én délutánonként – szóbeli felvételi vizsgák előzetes beosztás szerint.

Szóbeli vizsgára nem bocsátjuk azokat a jelentkezőket, akik az írásbeli vizsga során a 2018. február 22-ig kialakuló minimum pontszámot nem érik el.

A szóbeli vizsga anyaga: szövegértés és a logikus problémamegoldó képesség mérése, valamint beszélgetés a jelentkező saját felekezetének hitéleti gyakorlatáról és alapvető bibliaismeret.

Értékelés: A felvételizők teljesítményét a hozott tanulmányi eredmény és a felvételi eljárás során szerzett pontok alapján értékeljük (írásbeli vizsga: 50%, hozott pontok: 25%, szóbeli vizsga: 25%). A hozott pontokat a magyar nyelv, magyar irodalom, matematika és környezetismeret tantárgyak értékelésének pontokká való alakításával számoljuk ki.

Szerezhető pontszámok a nyolcosztályos tagozaton:

Írásbeli

Magyar

50 pont

Matematika

50 pont

Írásbeli összesen:

100 pont

Hozott pontok:

3. év végi és 4. félévi osztályzatok (magyar nyelv, magyar irodalom, matematika és

környezetismeret) összege (max. 40) 1,25-tel szorozva

50 pont

Szóbeli

Motivációs beszélgetés

20 pont

Hittan

10 pont

Matematika

10 pont

Magyar

10 pont

Szóbeli összesen

50 pont

A négyosztályos képzésre jelentkezőknek

2018. január 20. 10:00 – központi írásbeli felvételi vizsga általános tantervű képzésre (magyar nyelv és irodalom, valamint matematika tantárgyakból)

2018. március 1-2-án délután és 3-án délelőtt – szóbeli felvételi vizsgák a választott emelt szintű képzésnek megfelelően (ld: A szóbeli vizsga anyaga)

Szóbeli vizsgára nem bocsátjuk azokat a jelentkezőket, akik az írásbeli vizsga során a 2018. február 26-ig kialakuló minimum pontszámot nem érik el.

A szóbeli vizsga anyaga

Minden felvételizőnek:
Általános motivációs beszélgetés, valamint alapvető bibliaismerettel kapcsolatos kérdések, és beszélgetés a jelentkező saját felekezetének hitéleti gyakorlatáról.

Az emelt szintű angol- és az emelt szintű német nyelvi képzésre jelentkezőknek:
Magyar nyelv és irodalomból az általános iskolai tananyagra épülő feladatok; beszélgetés és rövid feladat angol vagy német nyelvből A2 (KER) szinten.

Az emelt szintű matematika képzésre jelentkezőknek:
Az általános iskolai tananyagra épülő öt, egyre nehezedő matematika feladat megoldása és erről való beszélgetés.

Az emelt szintű biológia-kémia képzésre jelentkezőknek:
Az általános iskolai tananyagra épülő három, egyre nehezedő matematika feladat megoldása és erről való beszélgetés, valamint kérdések biológiából és kémiából az általános iskolai tananyag szerint.

Értékelés:A felvételizők teljesítményét a hozott tanulmányi eredmény és a felvételi eljárás során szerzett pontok alapján értékeljük (írásbeli vizsga: 50%, hozott pontok: 25%, szóbeli vizsga: 25%).

Szerezhető pontszámok az emelt angol- és emelt német nyelvi képzésekre jelentkezők esetében:

 

Írásbeli

Magyar

50 pont

Matematika

50 pont

Írásbeli pontszáma összesen:

100 pont

Hozott pontok: 7. év végi és 8. félévi osztályzatok összege

Magyar irodalom

10 pont

Magyar nyelv

10 pont

Matematika

10 pont

Angol- / német nyelv

10 pont

Történelem

10 pont

Hozott pont összesen:

50 pont

Szóbeli

Motivációs beszélgetés

15 pont

Hittan

10 pont

Magyar

10 pont

Angol- / német nyelv

15 pont

Szóbeli összesen:

50 pont

 

Szerezhető pontszámok az emelt matematika képzésre jelentkezők esetében:

 

Írásbeli

Magyar

40 pont

Matematika

60 pont

Írásbeli pontszáma összesen:

100 pont

Hozott pontok: 7. év végi és 8. félévi osztályzatok összege

Magyar nyelv és irodalom átlaga

10 pont

Matematika

10 pont

Idegen nyelv

10 pont

Történelem

10 pont

Fizika

10 pont

Hozott pont összesen:

50 pont

Szóbeli

Motivációs beszélgetés

15 pont

Hittan

10 pont

Matematika

25 pont

Szóbeli összesen:

50 pont

 

Szerezhető pontszámok az emelt biológia képzésre jelentkezők esetében:

 

Írásbeli

Magyar

40 pont

Matematika

60 pont

Írásbeli pontszáma összesen:

100 pont

Hozott pontok: 7. év végi és 8. félévi osztályzatok összege

Magyar nyelv és irodalom átlaga

10 pont

Matematika

10 pont

Idegen nyelv

10 pont

Biológia

10 pont

Kémia

10 pont

Hozott pont összesen:

50 pont

Szóbeli

Motivációs beszélgetés

15 pont

Hittan

10 pont

Matematika

10 pont

Biológia és kémia

15 pont

Szóbeli összesen:

50 pont