Deák Téri Evangélikus Gimnázium

Négy- és nyolcosztályos gimnázium Budapest szívében
hatter


A felvételi vizsgákról

Gimnáziumunk felvételi eljárása két részből áll: írásbeli és szóbeli vizsgákból.

A nyolcosztályos képzésre jelentkezőknek:

  • 2022. január 22. 10:00 – központi írásbeli felvételi vizsga (magyar nyelv és irodalom, valamint matematika tantárgyakból)
  • 2022. február 24-25-én és március 1-jén délutánonként – szóbeli felvételi vizsgák előzetes beosztás szerint
  • Szóbeli vizsgára nem bocsátjuk azokat a jelentkezőket, akik az írásbeli vizsga során a 2022. február 22-ig kialakuló minimum pontszámot nem érik el.
  • A szóbeli vizsgán a gyerekek szövegértési képességeit, felekezeti kötődésüket és a motivációt szeretnénk megismerni.

Értékelés: A felvételizők teljesítményét a hozott tanulmányi eredmény és a felvételi eljárás során szerzett pontok alapján értékeljük (írásbeli vizsga: 50%, hozott pontok: 25%, szóbeli vizsga: 25%). A hozott pontokat a magyar nyelv, magyar irodalom, matematika és környezetismeret tantárgyak értékelésének pontokká való alakításával számoljuk ki.

Szerezhető pontszámok a nyolcosztályos tagozaton:

Írásbeli

Magyar

50 pont

Matematika

50 pont

Írásbeli összesen:

100 pont

Hozott pontok:

3. év végi és 4. félévi osztályzatok (magyar nyelv, magyar irodalom, matematika és

környezetismeret) összege (max. 40) 1,25-tel szorozva

50 pont

Szóbeli Motivációs beszélgetés

20 pont

Hittan

15 pont

Magyar

15 pont

Szóbeli összesen

50 pont

A négyosztályos képzésre jelentkezőknek:

  • 2022. január 22. 10:00 – központi írásbeli felvételi vizsga általános tantervű képzésre (magyar nyelv és irodalom, valamint matematika tantárgyakból)
  • 2022. február 26-án délelőtt és március 2-3-án délután – szóbeli felvételi vizsgák a választott emelt szintű képzés vizsgakövetelményei (ld: A szóbeli vizsga anyaga) szerint.
  • Szóbeli vizsgára nem bocsátjuk azokat a jelentkezőket, akik az írásbeli vizsga során a 2022. február 24-ig kialakuló minimum pontszámot nem érik el.

A szóbeli vizsga anyaga

Minden felvételizőnek:

Általános motivációs beszélgetés, valamint alapvető bibliaismerettel kapcsolatos kérdések, és beszélgetés a jelentkező saját felekezetének hitéleti gyakorlatáról

Az emelt szintű angol- és az emelt szintű német nyelvi képzésre jelentkezőknek:

Magyar nyelv és irodalomból az általános iskolai tananyagra épülő feladatok; beszélgetés (ld: tematika) és rövid feladat angol vagy német nyelvből A2 (KER) szinten.

Az emelt szintű matematika képzésre jelentkezőknek:

Az általános iskolai tananyagra épülő öt, egyre nehezedő matematika feladat megoldása és erről való beszélgetés.

Az emelt szintű biológia képzésre jelentkezőknek:

Az általános iskolai tananyagra épülő három, egyre nehezedő matematika feladat megoldása és erről való beszélgetés, valamint kérdések biológiából (ld: tematika) és kémiából (ld: tematika) az általános iskolai tananyag szerint.

Értékelés:

A felvételizők teljesítményét a hozott tanulmányi eredmény és a felvételi eljárás során szerzett pontok alapján értékeljük (írásbeli vizsga: 50%, hozott pontok: 25%, szóbeli vizsga: 25%).

Szerezhető pontszámok az emelt angol- és emelt német nyelvi képzésekre jelentkezők esetében:

Írásbeli

Magyar

50 pont

Matematika

50 pont

Írásbeli pontszáma összesen:

100 pont

Hozott pontok: 7. év végi és 8. félévi osztályzatok összege

Magyar irodalom

10 pont

Magyar nyelv

10 pont

Matematika

10 pont

Angol- / német nyelv

10 pont

Történelem

10 pont

Hozott pont összesen:

50 pont

Szóbeli

Motivációs beszélgetés

15 pont

Hittan

10 pont

Magyar

10 pont

Angol- / német nyelv

15 pont

Szóbeli összesen:

50 pont

Szerezhető pontszámok az emelt matematika képzésre jelentkezők esetében:

Írásbeli

Magyar

40 pont

Matematika

60 pont

Írásbeli pontszáma összesen:

100 pont

Hozott pontok: 7. év végi és 8. félévi osztályzatok összege

Magyar nyelv és irodalom átlaga

10 pont

Matematika

10 pont

Idegen nyelv

10 pont

Történelem

10 pont

Fizika

10 pont

Hozott pont összesen:

50 pont

Szóbeli

Motivációs beszélgetés

15 pont

Hittan

10 pont

Matematika

25 pont

Szóbeli összesen:

50 pont

Szerezhető pontszámok az emelt biológia képzésre jelentkezők esetében:

Írásbeli

Magyar

40 pont

Matematika

60 pont

Írásbeli pontszáma összesen:

100 pont

Hozott pontok: 7. év végi és 8. félévi osztályzatok összege

Magyar nyelv és irodalom átlaga

10 pont

Matematika

10 pont

Idegen nyelv

10 pont

Biológia

10 pont

Kémia

10 pont

Hozott pont összesen:

50 pont

Szóbeli

Motivációs beszélgetés

15 pont

Hittan

10 pont

Matematika

10 pont

Biológia és kémia

15 pont

Szóbeli összesen:

50 pont