Deák Téri Evangélikus Gimnázium

Négy- és nyolcosztályos gimnázium Budapest szívében
hatter

Papp Eszter

Beosztás:pe
tanár

Végzettség:
óvodapedagógus, vallástanár, tanító

Jelen tanévben tanított tantárgyai, osztályai

Iskolánk dolgozója:
2000 óta

Felsőfokú végzettségét szerezte:
Kolozsvári Református Teológia
Pécsi Tudományegyetem

Korábbi munkahelye(i):
I.S. Óvónőképző, Móra Fernec Általános Iskola, Tanfelügyelőség

Középiskolai érettségi:
Nagyvárad

Szakmai tevékenység:
vezetőtanár (a Kálvin téri Református Egyházközség hittanórái, mely a Károli Gáspár Református Egyetem gyakorlóhelye)

Publikációk, előadások:
tankönyv,
módszertani útmutató pedagógusoknak, szülőknek
Közoktatás
Harangszó
Kálvin téri lapok
előadások: KGRE (Nagykőrös), ELTE