Deák Téri Evangélikus Gimnázium

Négy- és nyolcosztályos gimnázium Budapest szívében
hatter

Étkeztetési információk

Kedves Szülők!

Az ebédeltetéssel kapcsolatban szeretném a figyelmüket felhívni egy-két dologra.

Az iskolában lehetőség van ebéd igénybevételére. Ez az 5. és 6. osztályosok számára kötelező, ettől eltérni csak különleges esetben lehet. A későbbiekben választható, hogy kérik-e az ebédet. Szükséges, hogy a csatolmányban szereplő, „N Y I L A T K O Z A T étkezéssel kapcsolatban” c. nyomtatványt kitöltsék. Ebben tudják jelezni, hogy milyen típusú ebédet kérnek. Diétás étkezést orvosi igazolás beküldését követően lehet igénybe venni. Jelenleg a 100 %-os normál ebéd 670 Ft, a diétás 1500 Ft. Az elkövetkező tanévben várható emelés, erről a későbbiekben fogom tájékoztatni Önöket.

50 %-os kedvezmény vehető igénybe, ha 3, vagy több, 25 év alatti, jövedelemmel nem rendelkező, tanulmányokat folytató, gyermekkel élnek közös háztartásban (nagy családosok), illetve, ha a diétás étkezés szükségét SZAKorvosi igazolással tudják alátámasztani. Erről is küldök mintát a csatolmányban. A nagy családos jogosultság alátámasztásához is nyilatkozat kitöltésére van szükség (csatolmányban megtalálják), más igazolást nem kérünk (iskolalátogatásit sem). Amennyiben a jogosultság igénybevételéhez szükséges feltételekben változás lép fel (akár megszűnik a felsőoktatási intézményben a tanulmány, akár halasztás történik) azt írásban haladéktalanul jelezniük kell.

Az ebédbefizetés a 2022/23-as tanévben ismét előre történik, az előre kiállított számla szerint küldött tájékoztató alapján. Ebben a tájékoztatóban szerepel a számlaszám, amelyre az utalást kérjük, a fizetendő számla száma, a számla kelte, az étkezési időszak, a fizetési határidő, fizetendő összeg.
A közleménybe kérjük feltüntetni a fizetendő számla számát, a gyermek nevét, osztályát.
Több gyermek befizetése esetén az utalást gyerekenként külön-külön kérjük.

Kérem, ügyeljenek a pontos összeg beírására.

Kérem, hogy a kitöltött nyilatkozatokat legkésőbb 2022. augusztus 15-ig küldjék el a gazdasági osztályra az ebed@deakteri.hu e-mail címre. Az étkezés igénylése nélkül gyermeküknek nem rendelünk ebédet abban az esetben sem, ha az elmúlt években ebédelt gyermekük.

Az étkezés lemondható alkalmanként az érintett napot megelőző nap 8 óráig levélben az ebed@deakteri.hu címen, vagy telefonon a 317-39-63-as telefonszámon. Az írásbeli értesítés szerencsésebb, mert az mindig nyomon követhető. A lemondott napokat a következő hónapnál jóváírjuk.

Kérdéssel, kéréssel forduljanak a Gazdasági irodához.

Üdvözlettel:

Györgyi Piroska
gazdasági ügyintéző