Deák Téri Evangélikus Gimnázium

Négy- és nyolcosztályos gimnázium Budapest szívében
hatter

A jelentkezésről

Keresztyén, felekezetükhöz kötődő, jól tanuló, jó magaviseletű gyerekek jelentkezését várjuk.

Felvételi tájékoztatóra hívjuk az érdeklődőket 2020. január 31-jén du. 4 órára, amelynek keretében bemutatjuk az iskola életét, valamint tájékoztatást adunk a jelentkezésről, a felvételi menetéről és a következő évben induló osztályaink jellegéről.

Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy iskolánkban az egységes (központi) felvételi rendszer szerint folyik az írásbeli felvételi vizsga.

Minden hozzánk jelentkező tanulónak ki kell töltenie az alábbi dokumentumokat:

1. Tanulói jelentkezési lap

Letölthető innen

Ez a jelentkezési lap beküldendő az egységes, központi írásbeli felvételi vizsgát szervező középfokú intézmények közül abba az egyetlen iskolába, amelyben a jelentkező diák a központi felvételi vizsgát meg kívánja írni. (A Deák Téri Evangélikus Gimnázium is ezek közé az iskolák közé tartozik)

A központi írásbeli felvételi vizsgára való jelentkezés határideje: 2019. december 6.

2. Központi jelentkezési lap és Tanulói adatlap

2018 januárjától az Oktatási Hivatal nem fogad el kézzel kitöltött jelentkezési lapokat.

A tanulói jelentkezési lapokat és az adatlapot az általános iskolások 9. évfolyamra történő jelentkezése esetén kizárólag az általános iskola intézi.

Az 5. osztályba jelentkező tanulók esetében is választhatja a szülő az általános iskolán keresztül történő jelentkezést, de ha ezt nem kívánja igénybe venni, akkor dönthet az egyéni jelentkezés mellett. Az egyéni jelentkezés során a felvételi lapokat (tanulói adatlap és jelentkezési lap(ok)) a jelentkezőnek, illetve a szülőnek a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program egyéni jelentkezők számára létrehozott felületén kell előállítani, majd kinyomtatva postai úton továbbítani a továbbtanulásra kiszemelt középfokú iskolákba, illetve az Oktatási Hivatalba. Ez a program várhatóan 2019 januárjában – az általános felvételi eljárás kezdetén – lesz elérhető az Oktatási Hivatal honalján.

A 6 vagy 8 osztályos gimnáziumból 9. évfolyamra jelentkező tanulókra ugyanazok a rendelkezések vonatkoznak, mint az 5. osztályba felvételizőkre.

A központi jelentkezési lap és tanulói adatlap továbbításának határideje: 2020. február 19.

3. Saját jelentkezési lapunk

letölthető innen:

Négyosztályos tagozat jelentkezési lapja

Nyolcosztályos tagozat jelentkezési lapja

vagy átvehető az iskola portáján, de beszerezhető az összes budapesti és számos vidéki evangélikus lelkészi hivatalban is. Ezt a jelentkezési lapot lelkészi/hitoktatói ajánlás és a keresztlevél / elsőáldozási emléklap / konfirmációs emléklap másolatának kíséretében kérjük az iskolánkba eljuttatni.

Szülői motivációs levelet nem kérünk, de ha a gyermek tanulmányaival, egészségi állapotával vagy családi helyzetével kapcsolatos különleges körülményről szeretnék a felvételi bizottságot tájékoztatni, kérjük, csatoljanak egy szülői levelet a jelentkezési laphoz!

Saját jelentkezési lapunk beérkezésének határideje: 2020. február 19.

A felvételi eljárásért felelős igazgatóhelyettes: Victor Mónika (mvictor@deakteri.hu)

A felvételi vizsgákról

Gimnáziumunk felvételi eljárása két részből áll: írásbeli és szóbeli vizsgákból.

A nyolcosztályos képzésre jelentkezőknek:

2019. január 19. 10:00 – központi írásbeli felvételi vizsga (magyar nyelv és irodalom, valamint matematika tantárgyakból)

2019. február 22-én és 25-26-án délutánonként – szóbeli felvételi vizsgák előzetes beosztás szerint

Szóbeli vizsgára nem bocsátjuk azokat a jelentkezőket, akik az írásbeli vizsga során a 2019. február 20-ig kialakuló minimum pontszámot nem érik el.

A szóbeli vizsga két részből áll: feszültségoldó és kooperativitást vizsgáló csoportos játékból, valamint egyéni meghallgatásból. Ez utóbbin a motivációt, a felekezeti kötődést és a gyerekek szövegértési képességeit szeretnénk megismerni.

Értékelés: A felvételizők teljesítményét a hozott tanulmányi eredmény és a felvételi eljárás során szerzett pontok alapján értékeljük (írásbeli vizsga: 50%, hozott pontok: 25%, szóbeli vizsga: 25%). A hozott pontokat a magyar nyelv, magyar irodalom, matematika és környezetismeret tantárgyak értékelésének pontokká való alakításával számoljuk ki.

Szerezhető pontszámok a nyolcosztályos tagozaton:

Írásbeli

Magyar

50 pont

Matematika

50 pont

Írásbeli összesen:

100 pont

Hozott pontok:

3. év végi és 4. félévi osztályzatok (magyar nyelv, magyar irodalom, matematika és

környezetismeret) összege (max. 40) 1,25-tel szorozva

50 pont

Szóbeli

Motivációs beszélgetés

20 pont

Kooperációt vizsgáló játék

10 pont

Hittan

10 pont

Magyar

10 pont

Szóbeli összesen

50 pont

A négyosztályos képzésre jelentkezőknek:

2019. január 19. 10:00 – központi írásbeli felvételi vizsga általános tantervű képzésre (magyar nyelv és irodalom, valamint matematika tantárgyakból)

2019. február 28. és március 1-jén délután, valamint március 2-án délelőtt – szóbeli felvételi vizsgák a választott emelt szintű képzésnek megfelelően (ld: A szóbeli vizsga anyaga)

Szóbeli vizsgára nem bocsátjuk azokat a jelentkezőket, akik az írásbeli vizsga során a 2018. február 25-ig kialakuló minimum pontszámot nem érik el.

A szóbeli vizsga anyaga

Minden felvételizőnek:

Általános motivációs beszélgetés, valamint alapvető bibliaismerettel kapcsolatos kérdések, és beszélgetés a jelentkező saját felekezetének hitéleti gyakorlatáról

Az emelt szintű angol- és az emelt szintű német nyelvi képzésre jelentkezőknek:

Magyar nyelv és irodalomból az általános iskolai tananyagra épülő feladatok; beszélgetés (ld: tematika) és rövid feladat angol vagy német nyelvből A2 (KER) szinten.

Az emelt szintű matematika képzésre jelentkezőknek:

Az általános iskolai tananyagra épülő öt, egyre nehezedő matematika feladat megoldása és erről való beszélgetés.

Az emelt szintű biológia képzésre jelentkezőknek:

Az általános iskolai tananyagra épülő három, egyre nehezedő matematika feladat megoldása és erről való beszélgetés, valamint kérdések biológiából (ld: tematika) és kémiából (ld: tematika) az általános iskolai tananyag szerint.

Értékelés:

A felvételizők teljesítményét a hozott tanulmányi eredmény és a felvételi eljárás során szerzett pontok alapján értékeljük (írásbeli vizsga: 50%, hozott pontok: 25%, szóbeli vizsga: 25%).

Szerezhető pontszámok az emelt angol- és emelt német nyelvi képzésekre jelentkezők esetében:

Írásbeli

Magyar

50 pont

Matematika

50 pont

Írásbeli pontszáma összesen:

100 pont

Hozott pontok: 7. év végi és 8. félévi osztályzatok összege

Magyar irodalom

10 pont

Magyar nyelv

10 pont

Matematika

10 pont

Angol- / német nyelv

10 pont

Történelem

10 pont

Hozott pont összesen:

50 pont

Szóbeli

Motivációs beszélgetés

15 pont

Hittan

10 pont

Magyar

10 pont

Angol- / német nyelv

15 pont

Szóbeli összesen:

50 pont

Szerezhető pontszámok az emelt matematika képzésre jelentkezők esetében:

Írásbeli

Magyar

40 pont

Matematika

60 pont

Írásbeli pontszáma összesen:

100 pont

Hozott pontok: 7. év végi és 8. félévi osztályzatok összege

Magyar nyelv és irodalom átlaga

10 pont

Matematika

10 pont

Idegen nyelv

10 pont

Történelem

10 pont

Fizika

10 pont

Hozott pont összesen:

50 pont

Szóbeli

Motivációs beszélgetés

15 pont

Hittan

10 pont

Matematika

25 pont

Szóbeli összesen:

50 pont

Szerezhető pontszámok az emelt biológia képzésre jelentkezők esetében:

Írásbeli

Magyar

40 pont

Matematika

60 pont

Írásbeli pontszáma összesen:

100 pont

Hozott pontok: 7. év végi és 8. félévi osztályzatok összege

Magyar nyelv és irodalom átlaga

10 pont

Matematika

10 pont

Idegen nyelv

10 pont

Biológia

10 pont

Kémia

10 pont

Hozott pont összesen:

50 pont

Szóbeli

Motivációs beszélgetés

15 pont

Hittan

10 pont

Matematika

10 pont

Biológia és kémia

15 pont

Szóbeli összesen:

50 pont