Deák Téri Evangélikus Gimnázium

Négy- és nyolcosztályos gimnázium Budapest szívében
hatter

Biológia szóbeli felvételi anyaga

A biológia szóbelin a gyerekek két képet húznak, ezek alapján beszélgetünk az általános iskolai tananyag témaköreibe tartozó témákról.

Témakörök:

A 7. osztályos anyag:

Az élővilág működése, környezetvédelem
Az élővilág rendszerezése
Az élővilág övezetessége

A 8. osztályos anyagból a következő témák:

A bőr
Az ember mozgási szervrendszere
Az ember táplálkozási szervrendszere
Az ember légzése

 

SZÜKSÉGES KÉMIA ISMERETEK A BIOLÓGIA TAGOZAT SZÓBELI FELVÉTELI VIZSGÁJÁRA

 • fizikai és kémiai változások megkülönböztetése
 • anyagok csoportosítása (kémiailag tiszta anyag, keverékek, elemek, vegyületek)
 • halmazállapot-változások
 • energiaváltozások
 • oldódás, oldhatóság,
 • levegő tulajdonságai összetétele, benne levő gázok
 • oxigén, szén-dioxid, hidrogén kimutatása
 • periódusos rendszer felépítése
 • az első 20 elem atomjainak felépítése, elektronszerkezete
 • molekulák szerkezeti képlete ( hidrogén, oxigén, klór, nitrogén, hidrogén-klorid, víz, ammónia, metán, szén-dioxid)
 • ionok származtatása atomokból
 • ionvegyületek képletének megalkotása
 • fémek jellemzése
 • gyémánt, grafit szerkezete, tulajdonságai
 • oxidáció, redukció értelmezése
 • savak, savmaradékok képlete (sósav, kénsav, salétromsav, szénsav, foszforsav), savas kémhatás
 • bázisok (nátrium-hidroxid, kálcium-hidroxid), lúgos kémhatás
 • szalmiákszesz kémhatásának magyarázata
 • indikátorok, pH alapján kémhatás megállapítása
 • egyszerű közömbösítési reakciók reakcióegyenlettel
 • megadott képletek alapján felírt reakcióegyenletek rendezése
 • számolás: oldatok töménysége, töménységének változtatása tömeg%-os összetétel moláris tömeg, mol-darab-tömeg átszámolása