Deák Téri Evangélikus Gimnázium

Négy- és nyolcosztályos gimnázium Budapest szívében
hatter


Beiskolázási információk a 2018/2019-es tanévre

A 2018/2019-es tanévben induló oktatási formák

A Deák Téri Evangélikus Gimnázium OM azonosítója: 035321

Tagozatkód

Tagozat megnevezése

Induló osztályok tervezett létszáma

001

8 osztályos gimnáziumi képzés

30

002

4 osztályos emelt angol nyelvi képzés

7

003

4 osztályos emelt német nyelvi képzés

7

004

4 osztályos emelt matematika képzés

5

005

4 osztályos emelt biológia-kémia képzés

9

Nyolcosztályos tagozat (001): 5-8. osztályig általános kerettantervre épülő képzést nyújtunk, többlet matematika, idegen nyelvi és művészeti órákkal. Az első négy évben az osztály fele angol nyelvet, a másik fele német nyelvet tanul; 9. osztálytól pedig mindkét nyelvet. A 9. évfolyamtól a tanulók reál (matematika vagy biológia) és idegen nyelvi emelt szintű képzés közül választhatnak.

Négyosztályos tagozat – emelt szintű angol nyelvi képzés (002): Ebben az osztályban az angol és a német nyelvet emelt óraszámban tanítjuk. A 8 férőhelyre azok jelentkezését várjuk, akik az általános iskolában az angol nyelvet legalább 4 évig tanulták. 11. osztálytól az idegen nyelvek kivételével fakultáción készítünk az emelt szintű, és a nem kötelező tantárgyakból a középszintű érettségi vizsgákra.

Négyosztályos tagozat – emelt szintű német nyelvi képzés (003): Ebben az osztályban a német és az angol nyelvet emelt óraszámban tanítjuk. A 8 férőhelyre azok jelentkezését várjuk, akik az általános iskolában a német nyelvet legalább 4 évig tanulták. 11. osztálytól az idegen nyelvek kivételével fakultáción készítünk az emelt szintű, és a nem kötelező tantárgyakból a középszintű érettségi vizsgákra.

Négyosztályos tagozat – emelt szintű matematika képzés (004): Emelt szinten oktatjuk a matematikát fakultatívan választható fizika irányultsággal. Idegen nyelvek: angol és német szintek szerint két csoportban. Reál érdeklődésű, jó matematika készséggel rendelkező tanulók jelentkezését várjuk. 11. osztálytól a matematika és a fizika kivételével fakultáción készítünk az emelt szintű, és a nem kötelező tantárgyakból a középszintű érettségi vizsgákra.

Négyosztályos tagozat – emelt szintű biológia képzés (005): Emelt óraszámban tanítjuk a biológiát és 11-től választható jelleggel a kémiát is. Idegen nyelvek: angol és német szintek szerint két csoportban. Elsősorban a természettudományok iránt érdeklődő tanulók jelentkezését várjuk. 11. osztálytól lehetőség nyílik a biológia kivételével más tantárgyakból érettségi vizsgára felkészítő fakultációs órák felvételére.

Javasoljuk azoknak a négyosztályos tagozatra jelentkező diákoknak, akik mindenképpen szeretnének gimnáziumunkba felvételt nyerni, hogy akár több képzési formára is adják be a jelentkezésüket.